Pay Devri Onaylanmayan Ortağın Hakları

Pay Devri Onaylanmayan Ortağın Hakları

Pay Devri Genel Kurulca Onaylanmayan Limited Şirket Ortağının Hakları Nelerdir?

Limited şirketlerde pay devri onaylanmayan ortağın hakları bulunmaktadır. Limited şirketlerde esas sermaye paylarının devredilebilmesi için, devrin yazılı şekilde yapılması ve tarafların imzalarının noterce onanması zorunludur. Ayrıca, devrin şirkete karşı geçerlilik kazanabilmesi için genel kurulun onayı aranır. Yani, pay devrinin geçerlilik kazanabilmesi için, kural olarak, genel kurul onayı zorunludur. Genel kurulca onaylanmadığı müddetçe devir geçerli olmaz. Bu durumda ortağın yasal haklarını kullanması icap eder.

Pay devrinin genel kurulun onayına sunulmaması halinde ortağın hakları

Limited şirket genel kurulunun, başvurudan itibaren üç ay içinde, pay devrini reddetmemesi, yani ne onaylaması ne de onaylamaması halinde, pay devrine onay verilmiş sayılır.

Türk Ticaret Kanunu ile getirilen bu düzenleme ile, limited şirket genel kurulunun sessiz kalarak pay devrinin onayını sürüncemede bırakması engellenmiştir.

Genel kurulca pay devrinin reddedilmesi halinde ortağın hakları

Limited şirket genel kurulunun pay devrini reddetmesi halinde, payını devretmek isteyen ortak “ortaklıktan çıkma” hakkını kullanabilir. 

Genel Kurul Onayının Kaldırılması Mümkün müdür?

Esas sermaye paylarının devrinin genel kurulca onayına ilişkin düzenleme emredici değildir. Şirket sözleşmesine konulacak hükümlerle genel kurulun onayı belirli bazı hallere özgülenebilir veya kaldırılabilir. Genel kurul onayının belirli hallere özgülenmesi, esas sermaye pay devirlerini basitleştirmek ancak yine de kontrollü bir şekilde hayata geçirmek isteyen limited şirketler açısından uygun bir çözüm olabilir. Şirket sözleşmesine, esas sermaye paylarının devrinde genel kurulun onayının aranmayacağı yönünde açık hüküm koyan limited şirketlerde ise, tutarı ve oranı ne olursa olsun esas sermaye paylarının devrinde genel kurul onayı aranmayıp, noter huzurunda yapılacak devir sözleşmesi ile devir gerçekleşmiş olur.

Limited şirketlerde pay devri genel kurulca onaylanmayan veya reddedilen ortağın hakları ile ilgili detaylı bilgi ve uzman desteği talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?