Limited Şirketlerde İntifa Senedi Basımı

limited şirket tarafından intifa senedi çıkarılması

Limited Şirketler de İntifa Senedi Bastırabilir

Limited şirketlerde intifa senedi basımı mümkündür. İntifa senedi, şirkette herhangi bir esas sermaye payını ifade etmez ve sahibine ortaklık sıfatı sağlamaz; ancak, sahibine birtakım mal varlıksal haklar tanır. İntifa senedi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile limited şirkete tanınmış olan yeni bir imkandır. Ancak, bu yasal imkan uygulamada yeterince bilinmemektedir.

İntifa senedi, limited şirketin kurucuları, bedeli kanuna uygun olarak yok edilen payların sahipleri, alacaklılar veya bunlara benzer bir sebeple şirketle ilgili olanlar lehine çıkarılabilir. İntifa senedi kuruluş sözleşmesi ile öngörülebileceği gibi sonradan sözleşme değişikliğine gidilerek de ihdas edilebilir.

Şirket sözleşmesine sonradan intifa senedine dair bir hüküm konulabilmesi için, genel kurulda şirket esas sermayesinin üçte ikisini temsil eden ortakların oyu gerekir. İntifa senedi, sahibine ortak sıfatı kazandırmaz ve genel kurulda oy hakkı vermez.

Limited şirkette intifa senedi, kurucu intifa senedi ve adi intifa senedi olmak üzere iki şekilde çıkarılabilir. İntifa senedi sahiplerine net kâra, tasfiye sonucunda kalan tutara katılma veya yeni çıkarılacak payları alma haklarından başka menfaatler tanınamaz.

İntifa senedi sahiplerine net kârdan ödenebilecek tutar, dağıtılabilir şirket kârından genel kanuni yedek akçe ile ortaklar için yüzde beş kâr payı ayrıldıktan sonra kalan meblağın onda birini aşamaz. Dağıtılabilecek kâr mevcut ise, genel kurul şirket kârının dağıtılmamasını kararlaştırmış olsa bile intifa sahipleri şirket sözleşmesinde öngörülen kâr paylarını alırlar.

Sahibine malvarlıksal haklar tanıdığı gözetilerek, sonradan sorun yaşanmaması, yaşanması halinde ise kolayca çözüm bulunabilmesi bakımından, şirket sözleşmesinde intifa senedinin türünü, sahibine sağladığı menfaatleri, arzı ediliyorsa süresini ve devir koşullarını kapsayacak şekilde detaylı bir hükme yer verilmesi hem kurucuların hem de şirket ortaklarının yararına olur.

Limited şirketlerde intifa senedi basımı ile ilgili daha detaylı bilgi ve uzman desteği talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şirketler Hukukunda 25 yılı aşan uzmanlık, bilgi birikimi ve tecrübemiz ile hizmetinizdeyiz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?