Limited Şirket Hisse Devir Kararı

limited şirket hisse devir kararı

Limited Şirketlerde Hisse Devrini Onaylamaya İlişkin Genel Kurul Kararı Örneği

Limited şirket hisse devir kararı ile kastettiğimiz, genel kurulun esas sermaye paylarının geçişini onaylamasıdır. Esas sermaye payının geçerli olabilmesi için, sadece pay devir sözleşmesinin imzalanması yeterli olmayıp, aynı zamanda genel kurulun bu devre onay vermiş olması gerekir. Bu konuda alınacak karar örneği aşağıdaki gibidir:

KARAR NO :
KARAR TARİHİ :
TOPLANTIYA KATILANLAR :

Şirket ortaklar genel kurulu bütün ortakların katılımı ile şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

  1. Şirket hissedarlarından …………………………………… şirkette mevcut ………adet …………………. TL’si hissesini……………….. Noterliğinden…../……./………. tarih  ve …………………….. sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından / şirket ortaklarından  T.C. uyruklu, T.C. Kimlik no: 111………11 nolu…….…………. ‘na devrederek ortaklıktan ayrılmıştır. (T.C. Kimlik numarasının ilk 3..….son 2 rakamını yazınız)

Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda     

belirtildiği şekildedir.

Ortağın adı soyadı Hisse adedi Sermayesi (TL)
     
     
TOPLAM    

2-Hissesini devrederek ayrılan şirket ortağımız………………………………….’nın müdürlüğü de sona ermiştir.

(Eğer 2. müdür olarak müdürlüğü devam edecek ise)Ayrılan ortağımız……………………….’nın şirket müdürlüğü ortaklık dışından devam edecek olup, daha önce verilen süre kadar/………süre ile müdür olarak şirketimizi temsile ve ilzama yetkili kılınmasına karar verilmiş olup, görevi kabul ettiğine dair yazılı beyanı tarafımıza sunulmuştur.)

Şirket ortağımız…………………………………………,aksi karar alınana kadar (……..yıl süre ile şeklinde süre de belirtilebilir) şirkete müdür olarak atanmış olup, münferit imzası ile şirketimizi temsile yetkili kılınmıştır.

(Birden çok müdür var ise)…………………………….…………müdürler kurulu başkanlığına seçilmiştir.

3-Görüşülecek başka husus olmayıp ve   görüşülen hususlara itiraz eden olmadığından kararların kabulü ile toplantıya son verilmiştir.

   
Ortak
İmza
Ortak
İmza      

Not: Giren ortak ve ayrılan ortak da dahil bütün  ortaklar imzalayacaktır.

Limited şirket hisse devir kararı hakkında detaylı bilgi ve uzman destek talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?