Hisse Devirlerinde Katma Değer Vergisi

hisse devirlerinde katma değer vergisi

Hisse Devirlerinde Katma Değer Vergisi ve İstisnası

Hisse devrilerinde katma değer vergisi uygulaması, pay senedi ile yapılan devirlere sağlanan vergisel avantajın farkını ortaya koymak bakımından önemlidir. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-r maddesi ile kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler katma değer vergisinden istisna edilmiş, aynı hükmün alt bendinde, söz konusu kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmaz ve iştirak hissesi teslimlerinin istisna kapsamı dışında olduğu hükme bağlanmıştır.

Katma Değer Vergisi Kanununun 20 nci maddesinde de teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlem karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği belirtilmiştir.

Anılan hükümlere göre, Şirketlerin, en az iki tam yıl süreyle mülkiyetinde bulunmak ve ticaretini yapmamak kaydıyla sahip oldukları, hisselerin devri (satışı) KDV’den istisnadır.

Ancak söz konusu hisselere iki yıldan daha az bir süre sahip olunması veya ticaretini yapmak amacıyla aktifte bulundurulması halinde, bu işlem KDV’ye tabi olacaktır.

Devir işleminin KDV’ye tabi olması durumunda matrah, hisselerin devir ve tesliminin karşılığını teşkil eden bedel olup, sözleşmede KDV’nin bedele dahil olduğuna dair bir belirleme yapılmadığı taktirde, KDV, sözleşme bedeli üzerinden ayrıca hesaplanır.

Hisse devirlerinde katma değer vergisi ve pay senedi ile yapılan devirlerde KDV istisnası ile ilgili daha detaylı bilgi ve uzman desteği talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?