Hamiline Yazılı Pay Senedi Cezaları

Hamiline yazılı pay senedi cezaları

Hamiline Yazılı Pay Senedi Basımını Bildirmemenin Cezası 96.226 TL, Devrini Bildirmemenin Cezası ise 24.055 TL’dir.

Hamiline yazılı pay senedi cezaları, 2021 yılında Ticaret Hukukuna dahil edilmiştir. Bunlar, senetlerin basımının ve devirlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmemesi halinde uygulanır.

Bildiğiniz gibi, hamiline hisse senedi basımı zorunludur. Paylar hamiline ise, anonim şirketin yönetim kurulu, bu payların bedellerinin tamamen ödenmesinden itibaren üç ay içerisinde senet bastırmak ve ortaklara dağıtmak zorundadır. Bu yükümlülüğün ihmal edilmesi, geciktirilmesi veya yerine getirilmemesi yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunu gündeme getirir.

Senet Basımını Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirmemenin Cezası

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, hamiline hisse senetlerinin basımını çok sıkı kurallara bağlamıştır. Bu kurallar 2021 yılında Türk Ticaret Kanunu’na eklenmiştir. TTK’ya göre, anonim şirketin yönetim kurulunun, hisse senetlerini bastırmadan önce, hamiline payların sahipleri olan gerçek veya tüzel kişiler ile bunların sahip oldukları payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bulunan ve kısa adı HPKS olan Hamiline Pay Kayıt Sistemi’ne elektronik ortam üzerinden kaydetmesi gerekir. 

Bu online kaydın ardından da, hisse senetlerinin basımına dair bir yönetim kurulu kararı ticaret siciline tescil  ettirilir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir. Hisse senedi basımı öncesinde, bu yasal prosedürün eksiksiz uygulanması zorunludur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 562’nci maddesinin onüçüncü fıkrasına göre, hamiline pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirmeyen anonim şirket yönetim kurulu üyelerine 20.000 Türk Lirası idari para cezası verilir. 

Ancak, bu rakam 2021 yılı için geçerlidir ve Kabahatler Kanunu uyarınca her yıl için Vergi Usul Kanunu uyarınca ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılıp güncellenerek uygulanması gerekmektedir.

Bu bağlamda, HPKS bildirimlerini yapmadan hisse senedi bastırıp ortaklara dağıtan yönetim kurulu üyelerinin her birine 2024 yılı için 96.226 Türk Lirası idari para cezası (İPC) verilir.

Senet Devirlerini Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirmemenin Cezası

2021 yılında TTK’da yapılan değişiklik uyarınca, hamiline senetlerinin devirleri de Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmelidir. Bu bildirim, devrin geçerlilik koşulları arasına dahil edilmiştir. Senet devri, ancak HPKS üzerinden yapılacak bildirimle hüküm ifade eder. Bu bildirimin yapılmaması halinde, hisse senetlerini devralan kişi ortaklık haklarını kullanamaz.

Hisse senetlerinin devrine ilişkin bildirim, devralan kişi tarafından yapılır. Talep halinde anonim şirket de bu bildirimi yapabilir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 562’nci maddesinin onüçüncü fıkrası uyarınca, senet devrini bildirmeyen kişiye (devralana) 5.000 Türk Lirası idari para cezası verilir. 

Ancak, bu rakam da 2021 yılı için geçerlidir ve Kabahatler Kanunu uyarınca her yıl için Vergi Usul Kanunu uyarınca ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılıp güncellenerek uygulanması gerekmektedir.

Dolayısıyla, hisse senedini devraldığını MKK’ya bildirmeyen kişiye 2024 yılı için 24.055 Türk Lirası idari para cezası (İPC) verilir.

Hamiline yazılı pay senedi cezaları hakkında daha detaylı bilgi ve uzman desteği talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?