Asgari İtibari Değer Nedir ?

asgari itibari değer

Anonim Şirket Paylarının Asgari İtibari Değeri

Asgari İtibari Değer Nedir ? – Anonim Şirketlerde bir payın sahip olması gereken en az değerdir. Bu değerin altında bir pay ihraç edilemez. Örneğin; anonim şirketlerde payların itibari değeri en az 1 kuruş, Limited Şirketlerde esas sermaye paylarının en az nominal değeri  25 Türk Lirası olmalıdır.

Yasa, sadece en az değer belirlemiş, payın sahip olabileceği en üst değer konusunda bir sınırlama getirmemiştir. Buna göre, payların veya pay senetlerinin itibari değeri 1 milyon lira ve üstü dahi olabilir.

Bir şirketin paylarının veya hisse senetlerinin itibari değeri, şirketin toplam ödenmiş sermayesinin toplam hisse senedi sayısına bölünmesiyle bulunur. Bu değer, genellikle hisse senedi başına nominal veya itibari değer olarak ifade edilir. Ancak, hisse senetlerinin itibari değeri, piyasa değeri veya fiyatı ile aynı değildir.

Bir hisse senedinin asgari itibari değeri, genellikle yasal düzenlemeler tarafından belirlenir ve şirketin hisse senedi ihraç ederken talep etmesi gereken en düşük fiyatı temsil eder. Bu asgari itibari değer, genellikle çok düşük bir miktar olabilir ve yatırımcılar tarafından genellikle göz ardı edilir. Şirketler, hisse senetlerinin itibari değerini belirlerken yasalara ve düzenlemelere uygun olmak zorundadır.

Ancak, hisse senedinin gerçek piyasa değeri, piyasa talebine ve arzına, şirketin performansına, gelecekteki kazanç beklentilerine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir. Bu nedenle, hisse senedinin piyasa fiyatı, itibari değerinden farklı olabilir ve sürekli olarak değişebilir.

Konuya İlişkin Türk Ticaret Kanunu Hükümleri

Payın itibarî değeri en az bir kuruştur. Bu değer ancak birer kuruş ve katları olarak yükseltilebilir. Anılan itibarî değer Cumhurbaşkanınca yüz katına kadar artırılabilir.

Buna aykırı olarak çıkarılan paylar geçersizdir; ancak, pay için yapılan ödemeden doğan haklar saklıdır. Söz konusu payları ihraç edenler, zarar verdikleri kişilere karşı müteselsilen sorumludur.

Zora giren şirketin finansal durumunun iyileştirilmesi amacıyla payın itibarî değeri bir kuruştan fazla olduğu takdirde bir kuruşa kadar indirilebilir.

Anonim Şirket Paylarının Asgari İtibari Değer Nedir ?  hakkında detaylı bilgi ve uzman desteği talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?