Anonim Şirketin Kendi Paylarını İktisap Etmesi

anonim şirketin kendi paylarını iktisap etmesi

Anonim Şirketin Kendi Paylarını İktisap Etmesi

Anonim şirketin kendi paylarını iktisap etmesi mümkündür. İktisap ile anlatılmak istenen, şirketin kendi paylarını satın veya devir almasıdır. Şirket, hisselerini, esas veya çıkarılmış sermayesinin onda birini (yüzde onunu) aşan veya bir işlem sonunda aşacak olan miktarda, ivazlı olarak devir alamaz.

Bu bağlamda, anonim ortaklıklar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nda belirtilen şartlara uyarak, esas veya çıkarılmış sermayesinin % 10’una kadar kendi hisselerini ivazlı olarak satın alabilirler.

Genel Kurulun Yetkilendirme Kararı

Şirketin esas veya çıkarılmış sermayesinin % 10’una kadar olan hisselerini satın alabilmesi için, genel kurul tarafından yönetim kurulunun yetkilendirilmesi gerekir. Bu yetki en fazla beş yıl için geçerli olacak şekilde verilir. Genel kurulca verilecek yetkide, satın alınacak hisselerin itibarî değer sayıları belirtilerek toplam itibarî değerleriyle söz konusu edilecek hisselere ödenebilecek bedelin alt ve üst sınırı gösterilir.

Hisselerin Bedellerinin Ödenmiş Olması

Diğer şart, satın alınacak hisselerin bedellerinin tamamen ödemiş olmasıdır.

Net Aktif Kriteri

Ortaklık tarafından satın alınacak hisselerin bedelleri düşüldükten sonra kalan şirket net aktifinin, en az esas veya çıkarılmış sermaye ile kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılmasına izin verilmeyen yedek akçelerin toplamı kadar olması zorunludur.

İktisap Usulü

Ortaklığın kendi hisselerini satın alması, senede bağlanmamış payların veya çıkarılmışsa pay senetlerinin devredilmesi yoluyla gerçekleştirilir.

Anonim ortaklık, satın aldığı hisseleri için, bunların satın alma değerlerini karşılayan tutarda yedek akçe ayırmak zorundadır.  

Anonim ortaklık tarafından esas veya çıkarılmış sermayenin % 10’una kadar satın alınmış hisselerin elden çıkarılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Anonim şirketin kendi paylarını iktisap etmesi ile ilgili daha detaylı bilgi ve uzman destek talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?