Anonim Şirket Hisse Devri Yönetim Kurulu Kararı

hisse senedi basımı yönetim kurulu kararı örneği

Anonim Şirketlerde Hisse ve Hisse Senedi Devrinin Onaylanmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Örneği

Anonim Şirket Hisse Devri Yönetim Kurulu Kararı örneği aşağıdaki gibidir:  

Karar Tarihi                       :

Karar sayısı                         :

Toplantının Konusu         : 

Toplantıya Katılan Üyeler     :

1-“…………………………. A.Ş.” ortaklarından;

a-…………………………………………(T.C. Kimlik No: ………………………………)’ nın,  şirkette bulunan ………… adet paya karşılık ……………………………… TL değerindeki payını, …………………………………(T.C. Kimlik No:…………………………)’a  ………… Noterliğinin ………./…………../…………………Tarih ………………………… Nolu devir sözleşmesi ile / pay senedini ciro ederek devretmiştir.

b-…………………………………………(T.C. Kimlik No: ………………………………)’ nın,  şirkette bulunan ………… adet paya karşılık ……………………………… TL değerindeki payını, …………………………………(T.C. Kimlik No:…………………………)’a  ………… Noterliğinin ………./…………../…………………Tarih ………………………… Nolu devir sözleşmesi ile / pay senedini ciro ederek devretmiştir.

c-…………………………………………(T.C. Kimlik No: ………………………………)’ nın,  şirkette bulunan ………… adet paya karşılık ……………………………… TL değerindeki payını, …………………………………(T.C. Kimlik No:…………………………)’a  ………… Noterliğinin ………./…………../…………………Tarih ………………………… Nolu devir sözleşmesi ile / pay senedini ciro ederek devretmiştir.

d-…………………………………………(T.C. Kimlik No: ………………………………)’ nın,  şirkette bulunan ………… adet hisseye karşılık ……………………………… TL değerindeki payını, …………………………………(T.C. Kimlik No:…………………………)’a  ………… Noterliğinin ………./…………../…………………Tarih ………………………… Nolu devir sözleşmesi ile / pay senedini ciro ederek devretmiştir.

Yönetim kurulumuzca bu devirler uygun görülmüş olup, devir işlemlerine muvafakat edilmesine,

2-Bu devirler neticesi şirketin ortaklık yapısının aşağıdaki gibi olmasına,

Sıra No Ortak Adı-Soyadı unvanı Uyruğu T.C kimlik No / Vergi No Pay adedi Sermaye Tutarı (TL)
1-          
2-          
3-          

Kararın Ticaret Sicili Müdürlüğünde tescil edilmeksizin ilan edilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üyeleri

TC No:

Adı / Soyadı

imza

Anonim Şirket Hisse Devri Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili detaylı bilgi ve uzman destek talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?