Pay Senedine Tanınan Vergisel Avantajlar

pay senedine tanınan vergisel avantajlar

Pay Senedi Bastırmanın Vergisel Faydaları

Pay Senedine Tanınan Vergisel Avantajlar – Gelir vergisi, katma değer vergisi ve kurumlar vergisi yönünden aşağıda kısaca izah edilmektedir.

Gelir Vergisi Yönünden Faydalanılacak İstisnalar

Bu vergisel avantaj, anonim şirketin gerçek kişi olan ortakları açısından söz konusudur. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, gerçek kişi olan anonim şirket pay sahibinin herhangi bir senede bağlanmamış olan paylarını devretmesinden dolayı elde edeceği kazançlar değer artış kazancı kapsamında vergiye tabiyken, aynı payların senede bağlanmış ve bu senetlerin en az iki yıl süreyle elde tutulmuş olması halinde, senede bağlanmış bu payların devrinden elde edilen kazançlar gelir vergisine tabi olmamaktadır.

Katma Değer Vergisi Yönünden Faydalanılacak İstisnalar

Bu vergisel avantaj, anonim şirketin tüzel kişi olan ortakları açısından söz konusudur. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17’nci maddesinin (4-g) hükmü uyarınca pay senedi (hisse senedi) teslimleri KDV’den müstesnadır. Bu nedenle, kurumların aktifinde iştirak hisseleri olarak yer alan anonim şirket payları için pay senedi çıkarılmışsa, bunlar aktife alındıktan sonra ne zaman devredilirse devredilsin –örneğin; bir gün sonra devredilse dahi- KDV’den müstesna tutulurken, pay senedinin bastırılmamış olması halinde anılan istisnadan yararlanmak için payların en az iki tam yıl süreyle kurumun aktifinde tutulması gerekmektedir.

Kurumlar Vergisi Yönünden Değerlendirme

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinin (1-e) bendi uyarınca,   kurumların aktifinde iştirak hisseleri olarak yer alan anonim şirket payları, ister senede bağlanmamış olsun isterse de pay senedi çıkarılmış olsun, aktife alındıkları tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde elden çıkarılırlarsa bunlardan elde edilen kazancın tamamı kurumlar vergisine tabi olurken, aktife girdiği tarihten itibaren iki tam yıl geçtikten sonra satılmaları durumunda bunlardan elde edilen kazancın %75’lik bölümü kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur. Böylece, anonim şirket paylarının senede bağlanmış olup olmaması, kurumlar vergisi yönünden önemli bir avantaj sağlamamaktadır.

Genel Değerlendirme

Pay senetleri, anonim şirketin gerçek kişi ortakları için gelir vergisi açısından, tüzel kişi ortakları yönünden de katma değer vergisi yönünden vergisel avantajlar sağlamaktadır.

Pay senedine tanınan vergisel avantajlar ile ilgili detaylı bilgi ve danışmanlık hizmeti talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?