Pay Defterinin Yenilenmesi

Pay Defterinin Yenilenmesi

Pay Defterinin Dolması veya Kaybolması Halinde Açılış Onayı

Pay defterinin yenilenmesi gereken durumlarda, açılış onayının nasıl yaptırılacağını kısaca izah edelim.

Şirket Kuruluşunda Pay Defterinin Açılış Onayı

Pay defteri, ticari bir defter olduğundan, ancak onaylatıldıktan sonra kullanılmalıdır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64’üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, pay defterinin, açılış onayı kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayı ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar noter tarafından yapılır. Kuruluş sırasında şirket dilerse bu defterin açılış onayını ticaret sicili müdürlüğüne de yaptırabilir. Pay defteri için kapanış onayı zorunluluğu ise bulunmamaktadır.

İzleyen Faaliyet Dönemlerinde Pay Defterinin Açılış Onayı

Şirket tarafından tutulan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ile yönetim kurulu karar defteri (limited şirkette ayrı olarak tutuluyorsa müdürler kurulu karar defteri) zorunlu olarak her hesap dönemi için açılış onayına tabi tutulmakla birlikte, pay defterinde yeterli yaprak varsa, yani bu defter eğer dolmamış ise, izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırmaksızın kullanılabilir.

Yenileme Halinde Pay Defterinin Açılış Onayı

Defterin yenilemesinin gerektiği durumlarda, açılış onayı yapılacak yeni defter, kullanımına son verilecek defterle veya zayi edilmişse zayi belgesi ile birlikte notere ibraz edilir. Yeni defterin açılış onayının yapıldığı sırada noter, eski deftere veya zayi belgesine, yeni defterin açılış onayının yapıldığını tarih ve sayıyı belirterek şerh düşer. Eski defterde veya zayi belgesinde söz konusu şerhi gören noter tekrar bir açılış onayı yapamaz.

Pay defterinin yenilenmesi ile ilgili detaylı bilgi ve talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?