Hamiline Yazılı Pay Senedi

hamiline yazılı pay senedi tebliği

Hamiline Yazılı Pay Senedi Basımı Artık Daha Karışık ve Maliyetli  

Hamiline yazılı pay senedi, 2021 yılında yapılan değişiklik sonrasında, cazibesini kaybetmiştir. 

7262 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun hamiline yazılı hisse senetlerine dair düzenlemelerinde köklü değişiklikler yapılmıştır.  7262 sayılı Kanun ile bu senetlerin, sahiplerine dağıtılmadan önce, Merkezi Kayıt Kuruluşuna (MKK) bildirilmesi şart koşulmuştur.

MKK Bildirimi ile kastedilen, hamiline yazılı hisse senetleri ile bunların sahiplerine ilişkin bilgilerin Hamiline Pay Kayıt Sistemi (HPKS)’ne internet üzerinden kaydedilmesidir. Bu hükme uymayanlara 2024 yılında 96.226 Türk Lirası idari para cezası verilecektir.

TTK’ya eklenen Geçici 14’üncü madde ile 1 Nisan 2021 tarihinden önce bastırılan hamiline yazılı hisse senetlerinin de, 31 Aralık 2021 tarihine kadar Hamiline Pay Kayıt Sistemi (HPKS)’ne kaydedilmesi şart koşulmuştur.

Böylece, 1 Nisan 2021 tarihinden önce basılan hamiline hisse senedine sahip olanların bu senetleri ile birlikte Şirkete başvurmaları, yönetim kurulunun da  HPKS kayıtlarını yapması gerekiyor. Senet sahipleri 31 Aralık 2021 tarihine kadar Şirkete başvurmadıkları takdirde, haklarında 20.000 TL idari para cezası uygulanır.

Senet sahipleri şirkete başvurdukları halde yönetim kurulu beş iş günü içinde MKK’ya bildirimde bulunmadığı takdirde, bu defa da yönetim kurulu üyelerine 20.000 TL idari para cezası verilir. Ayrıca, senet sahipleri, genel kurula katılma, oy kullanma, kâr payı alma paya bağlı ortaklık haklarını, başvuruda bulununcaya kadar kullanamazlar.

Dolayısıyla, hamiline senet sahiplerinin önünde iki yol vardır: Ya TTK ile getirilen yükümlere uyacak ve hamiline senet uygulamasına devam edeceklerdir. Ya da, anılan yükümlülüklerden ve cezadan kurtulmak için hamiline olan hisselerini nama dönüştüreceklerdir.

Bize göre, hamiline yazılı pay senedi eski cazibesini kaybetmiştir. Hamiline yazılı senetlerinizi nama yazılı senetlere dönüştürme hususunda daha detaylı bilgi ve uzman destek talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?