Hamiline Yazılı Hisse Senedi MKK Bildirimi

Hamiline yazılı hisse senedi MKK bildirimi

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirimi : Hamiline Pay Kayıt Sistemi

Hamiline yazılı hisse senedi MKK bildirimi, senet sahiplerinin ve devirlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki HPKS sistemine kaydedilmesini kapsamaktadır. Bildirim yapılmaması, 2024 yılı için yüklü miktarda idari para cezası gerektirmektedir. Senet sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmemesinin cezası 96.226 Türk Lirasıdır. Senet devirlerinin devrinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmemesinin cezası ise 24.055 Türk Lirasıdır.   

  • Anonim şirketlerde hamiline pay senedi basımı, bir dizi yasal ve işleme dayalı adımdan geçer. Bu sürecin başlangıcı, yönetim kurulu kararı alınmasıdır. Karar alındıktan sonra, pay senetlerinin basımı için Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) bildirimde bulunulur. Ancak bu bildirimin yapılabilmesi için öncelikle bazı önemli kontrollerin yapılması gerekmektedir.
  • Öncelikle, şirketin MERSİS kayıtlarına bakarak, payların hamiline olarak kaydedilip kaydedilmediği kontrol edilmelidir. Eğer kayıtlar hatalıysa veya eksik bilgi içeriyorsa, Ticaret Sicili Müdürlüğü ile iletişime geçilerek bu hatalar düzeltilmelidir. Çünkü hatalı kayıtlar düzeltilmeden, Merkezi Kayıt Kuruluşu bildirimi yapılamaz.

Hamiline Pay Kayıt Sistemi

Merkezi Kayıt Kuruluşu bildirim süreci, bastırılan senetlerinin sahiplerinin ve yine senet devirlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki Hamiline Pay Kayıt Sistemi (HPKS) adı verilen elektronik sisteme kaydedilmesini içerir. Bu sistem, pay senetlerine ve sahiplerine ait detaylı bilgilerin güvenli bir şekilde kaydedilmesini sağlar. HPKS kaydı için önceden hazırlanmış Excel formatında iki ayrı dosyanın sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Pay Sahibi Bildirim İşlemleri

Hem gerçek kişilere hem de tüzel kişilere ait bilgiler sisteme kaydedilir. Gerçek kişiler için T.C. Kimlik Numarası veya diğer kimlik bilgileri, tüzel kişiler içinse Vergi Kimlik Numarası gibi bilgiler sisteme girilir.

Pay Bildirim İşlemleri

Senetlere ait detaylı bilgilerin sisteme girilmesini içerir. Bu bilgiler arasında pay sahibinin kimlik bilgileri, payın adedi ve itibari değeri gibi detaylar yer alır. Her bir senet için ayrı bir MKK referans numarası oluşturulur.

Tescil ve İlan Aşaması

HPKS kaydı tamamlandıktan sonra, senet basımı için yönetim kurulu kararı, tescil ve ilan edilmek üzere ticaret sicili müdürlüğüne sunulur. Ticaret Sicili Müdürlüğü, yönetim kurulu kararını tescil etmeden önce Merkezi Kayıt Kuruluşu bildiriminin yapıldığını kontrol eder. Bildirimin yapıldığı teyit edilirse, yönetim kurulu kararı tescil edilir ve ilan edilir. Ancak bildirimin yapılmadığı durumlarda yönetim kurulu kararı geri iade edilir.

Yönetim kurulu kararının tescil ve ilan edilmesinin ardından, senedin basımına geçilir. Bu aşamada, Uzman Pay Senedi Danışmanlığı olarak hazırladığımız hamiline pay senedi taslaklarını şirket yönetimine sunarız. Taslakların onaylanmasının ardından, senetlerin basımı gerçekleştirilir ve şirket yetkililerine teslim edilir.

Hamiline yazılı hisse senedi MKK bildirimi hakkında daha detaylı bilgi ve uzman desteği için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ticaret Hukukunda ve pay senetlerinde 25 yılı aşan uzmanlık, bilgi birikimi ve tecrübemizle hizmetinizdeyiz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?