Anonim ve Limited Şirket Arası Farklar

anonim ve limited şirketler arası farklar

Hangisi Tercih Edilmeli : Anonim Şirketi mi Limited Şirket mi?

Anonim ve limited şirket arası farklar bulunmaktadır. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), limited şirketin ortak sayısının elliden fazla olamayacağını öngördüğü halde, anonim şirketin ortak sayısı konusunda herhangi bir üst sınır öngörülmemiştir. 

Limited şirket sadece esas sermaye sistemine tabi iken, anonim şirket esas sermaye sistemi yanında kayıtlı sermaye sistemini de seçebilmektedir. 

Anonim şirkette pay ve pay senedinin devri, noter ve genel kurul onayı aranmadığından dolayı, limited şirkete göre oldukça kolay ve hızlıdır. 

Pay senedi ile yapılan devirler anonim şirket ortaklarına Gelir Vergisi Kanunu ile Katma Değer Vergisi Kanunu yönünden önemli vergi avantajları sağlamakta iken, limited şirket pay senetleri devre konu edilememektedir. Bu nedenle de, limited şirket ortakları pay senetlerine tanınan vergisel avantajlardan yararlanamamaktadır. 

 Limited şirketin ortakları, şirketten tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan kamu borçlarından ötürü sermaye payları oranında sorumlu tutulur iken, anonim şirkette yönetim kurulu üyesi olmayan ortaklarının şirketten tahsil edilemeyen kamu alacaklarından dolayı herhangi bir sorumlulukları bulunmamaktadır.

Anonim şirketin kuruluşunda asgarî sermaye tutarının dörtte biri olan 62.500 TL’nin tescilden ödenmesi gerekir iken, limited şirketin 50 bin TL olan asgari sermaye tutarının en az dörtte birini tescilden önce ödemek gerekmez, taahhüt edilen sermaye iki yıl içerisinde ödenir. 

Bazı anonim şirketlerin kuruluşları ve esas sözleşme değişiklikleri Ticaret Bakanlığının iznine tabi tutulmuşken, limited şirketin kuruluşu ve sözleşme değişiklikleri herhangi bir makamın iznine bağlı değildir. 

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge hazırlamak, tescil ve ilan ettirmek ile bazı genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulundurmak da, anonim şirketlere zorunlu iken limited şirket zorunlu değildir.

Limited şirketin müdürleri 5-10 yıl gibi uzun bir süreyle görev yapmak üzere seçilebilir iken, anonim şirketin yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilebilmekte, süreleri dolunca yeniden seçilmeleri gerekmektedir. 

Bağımsız denetim kapsamına girmeleri haricinde limited şirketler için herhangi bir dış denetim zorunluluğu bulunmamakta iken, bağımsız denetim kapsamına giren anonim şirketler,6102 sayılı  TTK’nın 397’nci maddesinin dördüncü fıkrası; bağımsız denetim kapsamı dışında kalanları ise beşinci fıkrası uyarınca denetime tabidir.

Anonim ve limited şirket arası farklar ile ilgili daha detaylı bilgi ve uzman desteği talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şirketler Hukukunda 25 yılı aşan uzmanlık, bilgi birikimi ve tecrübemiz ile hizmetinizdeyiz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?